Knihojed - šlape na školním webu.

Počítačové hry - zatím v hrubé výstavbě 

Osobní - zatím ve hvězdách